Novosti

09.09.2019 | Aktualno

Novi promidžbeni Video „Hrvatskog otočnog proizvoda“

Udruga Poslovni Klaster „Hrvatski otočni proizvod“ u suradnji sa „Art Film“ iz Matulja a pod Pokroviteljstvom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU koji su sufinancirali izradu Videa i sa tvrtkom Jadrolinija koja je sudjelovala kao sponzor Videa te uz pomoć Turističke zajednice Grada Korčule, objavljuje novi promidžbeni Video „Hrvatskog otočnog proizvoda“ na hrvatskom i engleskom jeziku.

Klaster će dogovoriti da se na svim brodovima, katamaranima i trajektima Jadrolinije u putničkim salonima pušta promidžbeni Video Hop-a te će se Video proslijediti svim Turističkim zajednicama, Hrvatskoj turističkoj zajednici kao i podružnicama HTZ-a u inozemstvu a sve u svrhu promocije jedinstvenog brenda „Hrvatski otočni proizvod“.

Pogledajte video (HRV)

Pogledajte video (ENG)