Novosti

21.01.2018 | Aktualno, Obavijesti

Održan sastanak Upravnog odbora Klastera u Splitu

Dana 20.01.2018. u prostorijama odjela Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU u Splitu s početkom u 10:00 sati održan je sastanak Upravnog odbora Poslovnog Klastera "Hrvatski otočni proizvod". Na sastanku su prisustvovali članovi Upravnog odbora: predsjednik Ivan Nimac sa Prvića, Andrija Carić sa Hvara, Josipa Barčić sa Korčule, Marijo Šmit sa Prvića, Rozalinda Banić i Ivanka Milašinović sa Pašmana, Ante Kapić sa Brača i voditeljica Klastera Julijana Radović Longin.

Sjednici je nazočio predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja Milivoj Bratinčević.

Na dnevnom redu između ostalog, raspravljalo se o otvaranju trgovine HOP u Zagrebu. Upravni odbor donio je Odluku kako podržava otvaranje trgovine HOP u Zagrebu u interesu nositelja oznake HOP, s prijedlogom da se na natječaj za zakup prostora može kandidirati bilo koja pravna osoba i tvrtka koja ima oznaku HOP i da je registrirana na otoku. Mišljenja su da otvaranje nove tvrtke od strane Klastera koja bi aplicirala za zakup prostora u Zagrebu trenutno nije moguće zbog nepostojanja infrastrukture i svih potrebnih elemenata za vođenje trgovine u velikom centru kao što je Zagreb. Na sastanku se raspravljalo i o Ponudi Zračne luke Zadar za otvaranje trgovine HOP u prostoru Zračne luke. Istaknuli su interes Zračne luke Zadar za uvrštenje trgovine sa autohtonim, tradicionalnim otočnim proizvodima koja bi bila idealna ponuda svim putnicima i posjetiteljima Zračne luke Zadar.  Upravni odbor je dao podršku ovoj inicijativu sa mogućnošću osnivanja tvrtke HOP j.d.o.o. koja bi vodila trgovinu uz svakako podršku i potporu Zadarske županije. Upravni odbor predlaže da se ova inicijativa proširi i na ostale Županije i Zračne luke na našoj obali. Voditeljica Klastera Julijana Radović Longin je istaknula da će poduzeti sve radnje skupa sa predsjednikom Ivanom Nimcem za dogovor oko realizacije trgovine HOP u Zračnoj luci Zadar kao i potaknuti ostale Županije i Zračne luke da iskažu interes za otvaranje trgovine HOP.  Kazala je i kako će Klaster preuzeti inicijativu oko organizacije Sajmova HOP sa svim zainteresiranim Gradovima, Općinama i Turističkim zajednicama kao i izradu Kalendara Sajmova HOP koji će biti dostupan na web stranici www.otocniproizvod.hr