Novosti

05.09.2018 | Aktualno, Obavijesti

Održana izborna Skupština Udruge Poslovni Klaster „Hrvatski otočni proizvod“

Dana 24.08.2018. održana je izborna Skupština Udruge Poslovni Klaster „Hrvatski otočni proizvod“ u prostorijama  Vijećnice Zadarske županije u Zadru.
Na sastanku je utvrđeno da mandat tijelima Klastera prestaje 17.09.2018. te su izabrana nova tijela Klastera na mandat od 4 godine.
Za predsjednicu Udruge izabrana je Josipa Barčić sa Korčule koja vodi U.O. Škatula u Korčuli a za dopredsjednika Udruge izabran je Denis Barić sa Iža.
Voditeljica Udruge je Julijana Radović Longin sa Pašmana.

Za članove Upravnog odbora su izabrani:

1.Josipa Barčić-predsjednica, otok Korčula

2.Sanja Protić, otok Korčula

3.Tonči Milišić, otok Korčula

4.Ivanka Milašinović  (Marija Grdaš-zamjenski član), otok Pašman

5.Mario Šmit, otok Prvić

6.Marija Tudor-Šore (Ljubica Dijanošić i Vicko Haladić-zamjenski članovi), otok Hvar

7.PZ Supetar, otok Brač

8.Denis Barić (Maja Sučić-zamjenski član), otok Iž

9.Mihaela Delač (Ivan Nimac-zamjenski član), otok Prvić

10.Paška sirana d.d., otok Pag

11.Solana Pag d.d., otok Pag

U Nadzorni odbor je izabrana Marija Kuljerić za predsjednicu Nadzornog odbora.

Nova predsjednica Josipa Barčić je istaknula važnost umrežavanja nositelja oznake Hop te aktivnost Udruge u apliciranju na javne pozive nadležnih Institucija a u svrhu razvoja projekta HOP.
Dopredsjednik Udruge Denis Barić istaknuo je važnost predstavljanja i promocije otočne košarice prema svim Institucijama kako bi što više u prvom planu bili autohtoni, izvorni otočni proizvodi označeni oznakom Hop.

Na kraju Skupštine predsjednica Josipa Barčić i voditeljica Julijana Radović Longin predale su Zahvalnicu dosadašnjem predsjedniku Udruge Ivanu Nimcu za poseban doprinos projektu HOP u ime Klastera Hop.
Ivan Nimac zahvalio se svima nazočnima i poželio novom sastavu Udruge puno uspjeha u daljnjem radu.