Press Clipping

30.01.2018. | Radio Dalmacija - ''Svaki otok svoj HOP ima''
31.01.2018. | Radio Zadar - O projektu ''Svaki otok svoj HOP ima''
19.12.2017. | Radio Zadar - Škraping centar sjedište Klastera HOP-a