Dobrodošli na Korčulu

Korčula očarava bezvremenskom ljepotom, minula vremena utisnula su trag u kamenu koji priča. Korčula se diči živim tradicijama koje njeguje. Morešku, viteški ples s mačevima, Korčulani stoljećima ponosno igraju -„bate“, a Čara, Pupnat i Žrnovo također njeguju kumpanije i moštru prenoseći je iz koljena na koljeno stotinama godina. Bratovštine u gradu Korčuli i diljem otoka potvrđuju živu vjersku tradiciju nastavljajući tako putovima svojih predaka. U Račišću se sačuvao običaj da se u vrijeme svatova po pleše "tanac".
Upoznajte kameni grad, otkrijte skrivene „kale“ prolazeći pokraj ukrašenih pročelja elegantnih palača, koračajući kamenim ulicama dok se sunce stapa s morem u sutonu.

Korčula je najšumovitiji veći hrvatski otok; pod šumom se nalazi 61% ukupne površine. Ostatak površine čine obrađene površine pod maslinama, vinogradima i drugim kulturama, a kamenjara ima manje od 5%. 

Korčulani su vješti i cijenjeni pomorci pod hrvatskom zastavom i zastavama drugih pomorskih nacija. Korčula je i najznačajnija hrvatska maslinarska regija, a ulje - proizvedeno na tradicionalan način - jedan je od poznatijih proizvoda otoka. 

Otok Korčulu su stari Grci nazvali Korkyra Melaina, a u doba Rimskog carstva bila je poznata kao Corcyra Nigra, Crna Korčula.
Ime zahvaljuje bujnoj mediteranskoj vegetaciji, a danas je, osim po prirodnim ljepotama i izuzetnoj kulturnoj baštini, poznata i po tisućljetnoj tradiciji izrade vrhunskih vina.