Boris Buratović

Kripost (pripravak od meda),...

Vrhunski med s otoka Hvara po kojem je postao poznat i u svijetu, Boris Buratović ugradio je u...

Med

Ružmarin, lavanda, vrijes
Medovi vrhunske kvalitete koje proizvodi Boris Buratović, potječu s karakterističnih lokaliteta...