Darinka Krnčević

Ulje divlje masline (mastrinka)

Darinka Krnčević unijela je u projekt dimenziju po kojoj je on specifičan i različit od...

Sapun od ulja divlje masline

Darinka Krnčević okušala se i u izradi sapuna ponudivši sapun spravljen od ulja...

Liker od limuna, Limuncini,...

Darinka Krnčević je spravila još jedan liker – od limuna, mirisan i neodoljiv, za...

Smokve u prošeku

S Lastova stiže delicija spravljena od domaće uzgojnih smokava, koja se nudi kao desert. Cijele...

Petrovac - motar u slanom octu

Na sunčanim hridima od iskona raste motar, matar, petrovac ili šćulac. Često se nalazi na...