Dušan Matahlija

Med (smilje, drača, sa sušenim...

Obitelj Matahlija poznati je proizvođač meda s otoka Raba. Budući da kadulja nije samo medonosna...

Apiforte, džem (od suhih smokava,...

Obitelj Matahlija ima stogodišnju tradiciju u proizvodnji meda i pčelarskih proizvoda. Ove...

Med od kadulje, suvenir posuda za...

Med od kadulje proizvodi se dijelom na otoku Rabu, u Loparu, u zaseoku Matahlići a dijelom na...