Franica Mandić

Čvorani nakit od konopa

Franica Mandić ove je godine izradila nakit od “mornarskih gropih”. Riječ je o...

Autohtoni korčulanski suveniri...

Autorica je svoju kreativnost upotpunila suvenirima od oblutaka (žala).

Nakit

Autorica je svoju kreativnost upotpunila nakitom od konopa (ogrlice, narukvice,...

Luška jića i pića – prva...

Franica Mandić 16 godina skupljala je recepte starih nona, više puta ih isprobala i na...