Ivan Longin

Ručno pleteni suveniri

Pramcobrani za brodove “brk” i pandula
Vještinu čvoranja primjenjuju ribari i pomorci u Kalima na otoku Ugljanu. Ovi ručno...