KUD Koledišće Jezera

Pispalji tradicijska slastica,...

Kud-ovi su oduvijek bili čuvari i materijalne i duhovne baštine. Koledišće brine o...

Slastica jezerski zelenjak,...

Kulturna društva na otocima također su čuvari baštine. Ne bave se samo folklornim...

“O’ jezera misto ukraj mora“...

Prikazi pojedinih običaja uz pripadajuće pjesme i plesove prikazani su u ovom slikovitom vodiču...