Ksenija Baljkas

Motar, kapari u kvasini

Mali otoci nude posebne bisere mediteranske prehrane. S otoka Kaprija dolaze nam motar i kapare u...