Mate Rančić

Suveniri od maslinovog drva...

Matu Rančića pamtimo po pomalo neobičnom suveniru, kravati od maslinovog drva. Ovoga puta...

Suveniri od maslinovog drva...

Kombinirajući tradicijski način obrade drva s novim tehnikama završne obrade Mate Rančić...

Kravata od drva masline

Mate Rančić je ponudio duhovito rješenje za suvenir. Radi se o kravati od drva masline...