Paška sirana d.d.

Jubilarni sir Pagus

Paška sirana napravila je Pagus u čast svih svojih zaposlenika koji su kroz 70 godina tkali...

Sirevi Mediterano, Parenjak,...

Linija ovih kravljih sireva novost je u ponudi Paške sirane.

Sirevi Paški, Pramenko,...

Zreli paški sir star 6 do 12 mjeseci karakterističnog je pikantnog okusa, svojstvenog...