Patrikana

Unikatni nakit od školjki,...

Željka Belak Kaštelan kreira unikatni nakit od školjki koje skuplja na obalama otoka...