“Spuga 2”

Suveniri od morske spužve

Na jednom od naših najmanjih naseljenih otoka, Krapnju, obitavaju poznati spužvari u koje...