Tonči Milišić

Vrša „Korčulanka“

Gotovo kao skulptura u prostoru, ova vrša zadovoljava i sve zakonske norme za izlov ribe.