Proizvođači

Ivana Prah Krk

Proizvodi: Mendula linija prirodnih krema

Žužić Krk

Proizvodi: Krčki pršut