Proizvođači

Žrnovski makaruni Korčula

Proizvodi: Žrnovski makaruni

Žužić Krk

Proizvodi: Krčki pršut

“Lipa” Prvić

Proizvodi: Prstenovi za salvete, Narodna nošnja, Ljetni platneni ženski fuštan, Ženska...

“Spuga 2” Krapanj

Proizvodi: Suveniri od morske spužve